วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.33 No.2 April - June 2023


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2566

00 Editor & Content 33-2

01 บรรณาธิการแถลง

02 Asia-Pacific regional benchmarking: where are we? [บทบรรณาธิการ]

03 Thrombocytopenia in critically ill patients [Editorial]

04 การประเมินความถูกต้องของเครื่องตรวจวัดฮีโมโกลบินแบบพกพา สำหรับผู้บริจาคโลหิตที่มีระดับฮีโมโกลบินต่ำ [นิพธ์ต้นฉบับ]

05 Comparison of ABO antibody titers using the conventional tube technique and the automated column agglutination technique in ABO-incompatible kidney transplant [Original]

06 การจัดตั้งคลินิกบริการสุขภาพผู้บริจาคโลหิตของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ [นิพนธ์ต้นฉบับ]

07 Prevalence, causes and outcomes of thrombocytopenia among patients in medical intensive care units [Original]

08 การตรวจสอบคะแนน HoLISTIC ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นมะเร็งต่อมน้􀃎ำเหลือง ชนิดฮอดจ์กิน แบบคลาสสิก การศึกษาย้อนหลังน􀃎ำร่องในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ [นิพนธ์ต้นฉบับ]

09 New entities in 2022 WHO Classification of plasma cell disorders [บทความฟื้นวิชา]

10 Pulmonary veno-occlusive disease, a rare but fatal complication among patients with hematologic malignancy [Case report]

11 Monoclonal anti-CD47 interference in red cell and platelet testing [ย่อวารสาร]

12 Eprenetapopt plus azacitidine after allogeneic hematopoietic stem-cell transplantation for TP53-mutant acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndromes [ย่อวารสาร]