วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.28 No.2 April - June 2018


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2561

00 Editor&content

01 บรรณาธิการแถลง

02 Laboratory Indications and Applications of Antibody Detection [บทบรรณาธิการ]

03 Invasive Fungal Infections in Acute Myeloid Leukemia [บบทบรรณาธิการ]

04 การประเมินการตรวจวัดค่าฮีโมโกลบินจากเลือดปลายนิ้วด้วยเครื่องวัดความเข้มข้นฮีโมโกลบินแบบพกพาในการคัดกรองผู้บริจาคโลหิต [นิพนธ์ต้นฉบับ]

05 การประเมินประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองแอนติบอดีต่อแอนติเจนของ เม็ดโลหิตแดงด้วย Column Agglutination Technique โดยเครื่องอัตโนมัติ ในผู้บริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย [นิพนธ์ต้นฉบับ]

06 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนทรานส์ฟอร์มมิงโกรทแฟคเตอร์เบตากับผลลัพธ์ของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี [นิพนธ์ต้นฉบับ]

07 Incidence of Invasive Aspergillosis in Acute Myeloid Leukemia Patients Receiving Intensive Chemotherapy at Sisaket Hospital [Original Article]

08 Outcome of Newly Diagnosed DLBCL-NOS Treated with R-DA-EPOCH and R-CHOP: Report from King Chulalongkorn Memorial Hospital [Original Article]

09 Pathologic Findings before Diagnosing Malignant Lymphoma – a Retrospective Study in a Large Medical Institute [Original Article]

10 Disseminated Rosai-Dorfman Disease with Multiple Extranodal Involvement: A Rare Case Report [Case report]

11 Facial Palsy as a Presentation of Relapsed Pediatric AML [Case Report]

12 The Correlation between Blood Group Antigens and Malaria [Literature Review]

13 Tyrosine Kinase Inhibitor ในการรักษา Philadelphia Chromosome- Positive ALL [บทความฟื้นวิชา]

14 Rh Negative Blood and Pregnancy [บทความพิเศษ]

15 Soluble Antigens in Plasma Allow Mismatched Transfusion without Hemolysis [ย่อวารสาร]

16 การเปรียบเทียบระยะเวลาการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดนานหกสัปดาห์ และนานสามเดือน ในการรักษาลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำในผู้ป่วยเด็กที่ ใส่สายสวนหลอดเลือด [ย่อวารสาร]

17 Scholarship