วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.27 No.4 October - December 2017


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2560

00 ปก-สารบัญ

01 บรรณาธิการแถลง

02 นวัตกรรมในงานบริการโลหิต [บทบรรณาธิการ]

03 Cell-of-Origin in Diffuse Large B-Cell Lymphoma: Are the Assays Relevant for Clinical Use? [บทบรรณาธิการ]

04 ความคงทนของแอนติเจนหมู่เลือดในผลิตภัณฑ์ Identification Panel Cells ผลิตโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย [นิพนธ์ต้นฉบับ]

05 การประเมินผลเครื่องเขย่าผสมเลือดในถุงบรรจุเลือดบริจาคที่ผลิตขึ้นเองเพื่อใช้ในงานรับบริจาคโลหิต [นิพนธ์ต้นฉบับ]

06 Subgroups of A in Thai Blood Donors [Original article]

07 Clinical Course of Acute Leukemia among Children with Down Syndrome [Original article]

08 Shorter Overall Survival in Non-Germinal Center of Diffuse Large B-Cell Lymphoma Based on Hans’ Criteria among Thai Patients [Original article]

09 Effects of Thrombopoietic Growth Factors on Megakaryocytopoiesis in Post-splenectomized Thalassemic Patients with Thrombocytosiss [Original article]

10 การหาสาเหตุของภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดในผู้ใหญ่ [บทความฟื้นวิชา]

11 หมู่เลือดพาราบอมเบย์ในครอบครัวหนึ่งของชาวไทยภาคใต้ [รายงานผู้ป่วย]

12 Congenital Factor X Deficiency [รายงานผู้ป่วย]

13 Intravascular Lymphoma with Diffuse FDG Uptake in the Bone Marrow by 18FDG-PET/CT [รายงานผู้ป่วย]

14 ย่อวารสาร

15 Scholarship