วารสาร

 วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.1 No.2 April - June 1992


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2535

00 กรรมการและสารบัญ

01 บรรณาธิการแถลง

02 การประชุมเรื่องการปลูกถ่ายไขกระดูกในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียที่อิตาลี

03 Thrombotic Thrombocytopenic Purpura (TTP): ประสบการณ์ในระยะเวลา 10 ปี ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

04 ไวรัสตับอักเสบซี มีความเกี่ยวข้องกับโรคทางเพศสัมพันธ์หรือไม่?

05 Is routine HIV p24 screening hustified in Thai blood donors?

06 Adult acute myeloblastiv leukemia initially manifesting as facial palsy: a case report

07 A 15 year-old woman with hereditary spherocytosis presented with recurrent right hyperchodriac pain for 2 years

08 ประสบการณ์ในการจัดตั้งธนาคารเลือดในประเทศไทย [บทความพิเศษ]

09 ความสำคัญของการทำ serum grouping ในการตรวจหมู่เลือด ABO

10 มิติใหม่ของวิตามิน เค [บทความฟื้นวิชา]

11 ย่อวารสาร

12 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2535 ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ พญ.ภัทราพร อิศรางกูร ณ อยุธยา

13 Gene therapy in hemophillia: the beginning of the end?

14 International medical conference concludes that herpes will pose increasing problem in the next decade

15 Newletter - Hemophillia bulletin

16 ความเป็นมาของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาตไทย

17 ถาม-ตอบ

18 การประชุมใหญ่ทางวิชาการกลางปี 2535

19 เพิ่มเติม appendix ของบทความฟื้นวิชาเรื่องความรู้พื้นฐานเรื่องเวชพันธุ์ศาสตร์ II

20 แก้คำผิด บทความฟื้นวิชาเรื่อง ความรู้พื้นฐานเรื่องเวชพันธุ์ศาสตร์ II