ข่าวและกิจกรรม

VTE DAY The Thai Society of Hematology

 

ชมรม Thrombosis and Hemostasis ร่วมกับสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ขอชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุม VTE day
ในวันที่ 17-18 กพ 67 เป็นงานที่ update ความรู้เกี่ยวกับ VTE ล่าสุด จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน thrombosis และ hemostasis
ลงทะเบียนเข้าฟังฟรี ผ่านทาง Online อยู่ที่ไหนก็ฟังได้ (งานนี้ไม่มี rerun) ลงทะเบียนวันสุดท้าย 31 มค 67

ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977