ข่าวและกิจกรรม

การรับสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 2

วิธีการสมัคร

1. วันที่ 17 มีนาคม – 20 เมษายน 2564 สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด เปิดรับสมัครและดำเนินการพิจารณาคัดเลือกแพทย์ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ

2. วันที่ 1 – 10 พฤษภาคม 2564 แพทย์ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์แพทยสภา http://www.tmc.or.th/tcgme และแนบใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครพร้อมค่าธรรมเนียม 1,400 บาท จำนวน 3 ชุด ส่งมายังสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

*ทั้งนี้กรุณาลงรหัสให้ถูกต้อง*

อย122  แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

อย322 (เข้าปี 2) แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

การชำระเงินค่าสมัคร 1,400 บาท ได้ 2 ทาง ดังนี้

1) ชำระเงินสดที่สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

2) โอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี "สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย" เลขที่บัญชี 026-413189-7

การส่งเอกสารทั้งหมดได้ 2 ทาง

1) ส่งด้วยตนเองที่สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

2) ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ ดังนี้

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 10 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เอกสาร Download

1) ประกาศ และกำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ฯ ปี 64รอบที่ 2

2) ขั้นตอนการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2564 รอบที่ 2

3) จำนวนตำแหน่ง พป. (แผน ก)  2564 รอบ 2 ตามประกาศแพทยสภา_อนุสาขาอายุรศาสตร์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: คุณศรีปัญจ์ บ่อทอง โทร. 0-2716-5977-8/ 095-9456691


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977