ข่าวและกิจกรรม

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 46 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย "Hematology and Beyond: Toward a Healthier World" และ The 4thTSH International Symposium “Palliative Care: Wisdom of the East”

CME :  9

 

CME: 14.5

สามารถ Download แบบฟอร์มการสมัคร และ แบบฟอร์มการจองบูร ได้ที่ไฟล์แนบ 


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977