ข่าวและกิจกรรม

วันที่ หัวข้อ / กิจกรรม
: 30/05/2024 The 17th TLSG Educational Course (TLSG 2024)
: 28/05/2024  One Day BMT Course 2024
: 17/05/2024 World Thrombosis Day 2024 Fun Run
: 17/05/2024 47th TSH Webinar “Lymphoma” Friday, June 7, 2024
: 06/05/2026 ICBMT 2024 (Sep. 26 - 28 / Busan, Korea)
: 23/04/2024 งานประชุมวิชาการ The 6th ThaiPOG - TSH Meeting
: 02/04/2024 การรับสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 2
: 09/02/2024 ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
: 29/02/2024 Hemophilia Day 2024 "Equitable Access for All"
: 12/12/2023 คำแนะนำในการรักษาและป้องกัน ภาวะไข้ในผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่มีเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลล์ต่ำ Guidance for treatment and prevention of febrile neutropenia in hematologic malignancies   “ฉบับปี พ.ศ. 2567”
: 01/12/2023 การเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
: 30/10/2023 Refresher Course for Hematologists 2024
: 26/10/2023 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย วาระที่ 23 (มีนาคม 2567- มีนาคม 2569)
: 11/10/2023 VTE DAY The Thai Society of Hematology
: 24/11/2023 45th TSH Webinar "Acute Myeloid Leukemia"
: 05/10/2023 คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ.2566 และตารางการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ.2566
: 27/09/2023 ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ “รางวัลโลหิตแพทย์ดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2566
: 21/09/2023 แจ้งการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1                              
: 20/09/2023 44th TSH Webinar "Bleeding Disorders"  
: 18/09/2023 43rd TSH Webinar: "Hematology: Storage Disease"
: 05/09/2023 หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคเลือดออกง่าย และหลอดเลือดอุดตัน ปี 2566
: 28/08/2023 Expert review of EHA and ICML 2023: Actionable insights for CLL and indolent lymphomas
: 18/09/2023 การเลือกตั้งตำแหน่งนายกและกรรมการบริหารสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย วาระที่23(มีนาคม2567-มีนาคม2569)
: 17/09/2022 THAILAND ADULT ALL TREATMENT CONSENSUS MEETING
: 21/08/2023 42nd TSH Webinar "Acute Leukemia in Adults"
: 24/07/2023 41st TSH Webinar “Ethical and Law Issues in Palliative Care”
: 07/07/2023 40th TSH Webinar “Symptom Control in Palliative Care"
: 05/07/2023 TLSG newsletter ฉบับที่ 2/2565
: 14/06/2023 TSH Webinar EP 39: How to deal with yeast and mold
: 18/04/2023 Guideline for diagnosis and treatment
: 31/03/2022 การรับสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ประจำปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 2
: 07/03/2023 Interhospital Hematology Conference ครั้งที่ 1/2566
: 03/03/2023 TSH Webinar EP 38: Non-Hodgkin lymphoma
: 17/02/2023 TSH Webinar EP 37: ITP
: 27/01/2023 TSH Webinar EP 36: Bleeding disorders
: 23/01/2023       การเสนอชื่ออายุรแพทย์ทรงคุณวุฒิ ประจำปี 2566 (RCPT)
: 17/01/2023 โครงการอบรมสัญจรให้ความรู้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง "ภาวะลิ่มเลือดอุดตันและภาวะเลือดออกผิดปกติ (Thrombosis and Bleeding Disorders)"
: 16/12/2022 35th TSH Webinar: Acute Leukemia in Adult
: 06/12/2022 TSH webinar EP34
: 06/12/2022 TLSG newsletter 1/2565
: 20/11/2022 8th TSH International Symposium & 61st Annual Meeting (2023)
: 14/11/2022 การเผชิญความตายอย่างสงบ
: 10/11/2022 One Day BMT Course 2023 for trainee
: 07/11/2022 Refresher Course for Hematologists 2022
: 11/11/2022 TSH Webinar EP 33: Multiple Myeloma Guideline
: 05/10/2022 งานโลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 19 เรื่อง “เป็นซีดแล้วอิทำปรือดี”
: 05/10/2022 งานประชุมวิชาการโลหิตวิทยาสัญจร ปี 2565 Common Clinical Encounter in Hematology
: 25/09/2022 TSH Webinar EP 32: COVID-19 & Patients with Hematologic Diseases
: 26/08/2022 31st TSH Webinar: Myelodysplastic Syndromes
: 22/08/2022 งานประชุมวิชาการกลางปีสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 60
: 27/07/2022 TSH Webinar EP 30: Multiple Myeloma
: 14/07/2021 อ่าน journal ได้ เขียน proposal เป็น
: 08/07/2022 TSH Webinar EP 29: ITP in Adult
: 01/07/2022 The 15th TLSG Educational Course
: 17/06/2022   28th TSH Webinar “Multiple Myeloma”
: 26/05/2022   TSH Webinar EP 27: Update in Thalassemia & MDS
: 12/05/2022 The 4th Highlights of Past EHA in Asia  (HOPE Asia 2022)
: 06/05/2022 TSH Webinar EP26:When ID Meets Hematologists
: 21/04/2022 6th Annual International Congress of Blood and Marrow Transplantation (ICBMT 2022)
: 28/03/2022 25th TSH Webinar: Myeloproliferative Neoplasms/Myelodysplastic Syndromes
: 25/03/2022   24th TSH Webinar: Hereditary Bleeding Disorders 24th TSH Webinar “Hereditary Bleeding Disorders”
: 23/03/2022 การรับสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ประจำปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 2
: 14/03/2022 ประชาสัมพันธ์จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
: 04/03/2022 TSH Webinar EP 23 
: 02/03/2022 ประชาพิจารณ์ร่างแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรค Thrombosis & Hemostasis
: 06/02/2022 TSH Webinar EP22
: 11/01/2021 ICKSH2022
: 11/01/2022 ประกาศผลการเลือกตั้ง กรรมการบริหารสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย วาระที่ 22 (มีนาคม 2565 - มีนาคม 2567)
: 11/01/2021 TSH Webinar EP21
: 05/01/2021 TLSG-Newsletter 2021 Vol.1
: 01/12/2021 การเลือกตั้งตำแหน่งนายกและกรรมการบริหารสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
: 13/12/2021 งานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 59
: 26/11/2021 TSH Webinar EP20
: 14/11/2021 TSH Webinar EP19
: 12/11/2021 TSH webinar EP18
: 12/11/2021 16th Refresher Course for Hematologists
: 19/10/2021 17th TSH Webinar Difficult to Treat B-cell Lymphoma
: 19/10/2021 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ วาระที่ 22 
: 05/10/2021 World Thrombosis Day โรค COVID-19 และการเกิดลิ่มเลือด
: 28/09/2021 การรับสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 1
: 21/09/2021 แนวทางสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีโรคทางโลหิตวิทยา นอกสถานพยาบาล
: 18/08/2021 16th TSH Webinar: Myeloproliferative Neoplasms
: 18/08/2021 15th TSH Webinar: Real-life practice in thalassemia management
: 30/07/2021 แนวทางในการดูแลผู้ป่วยเปราะบางและผู้ป่วยในช่วงโควิด-19
: 12/07/2021 14th TSH Webinar: Stem Cell Transplantation
: 07/07/2021 58th Mid-Year Meeting & APBMT 2021
: 07/07/2021 TLSG 2021
: 07/07/2021 Educational Course for Hematology Trainees 2021
: 31/05/2021 สนับสนุน Bemiparinขนาด 3500 IU และ/หรือ 7500 IU
: 18/05/2021 ถาม-ตอบ คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้ป่วยโรคเลือด
: 20/05/2021 คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ผู้ป่วยโรคเลือด (สำหรับแพทย์)
: 19/04/2021 กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ บ้านพัก
: 13/04/2020 คำแนะนำการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เกิดภาวะเกล็ดเลือดต่ำ ที่กระตุ้นการเกิดหลอดเลือดอุดตันจากภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีน
: 19/03/2021 แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาด ปี 64 ของประเทศไทย
: 19/03/2021 การรับสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 2
: 04/03/2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ 2021 HOA 
: 15/02/2021 One Day BMT Course 2021
: 15/02/2021 10th TSH Webinar "Supportive Care in Patients with Hematologic Malignancies"
: 12/01/2021 งาน Asia Pacific Hemophilia Summit 2021
: 12/01/2021 9th TSH Webinar: Relapsed Multiple Myeloma
: 04/01/2021 เลื่อนการจัดอบรมวิชาการ One Day BMT Course ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มกราคม 2564
: 04/01/2021 เปลี่ยนแปลงการจัดงาน Refresher Course for Hematologist ครั้งที่ 15
: 16/12/2020 8th TSH Webinar: Moving Toward 2021 in Lymphoma
: 25/11/2020 15th Refresher Course for Hematologists
: 29/10/2020 7th TSH Webinar: Refreshing & Gaining New Knowledge in MM II
: 17/11/2020 งานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 57
: 30/10/2020 Interhospital Hematology Conference
: 15/09/2020 โลหิตแพทย์ดีเด่น 2563 - อายุรแพทย์
: 15/09/2020 โลหิตแพทย์ดีเด่น 2563 - กุมารแพทย์
: 10/09/2020 5th Thai Society of Hematology Webinar
: 04/09/2020 Interhospital Hematology Conference
: 06/08/2020 4th TSH Webinar: Lymphoma 2020: Better Knowledge for Better Care
: 05/08/2020 ISH 2020, Bangkok Thailand  CANCELLATION ANNOUNCEMENT
: 09/07/2020 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปี สลท. 13-16 กันยายน 2563  
: 19/06/2020 Educational Course for Hematology Trainees 2020
: 05/06/2020 COVID-19 and Immune Thrombocytopenia
: 29/05/2019 Webinar: COVID-19: The Role of Hematologists
: 20/04/2020 ขอแสดงความอาลัย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงจุฬารัตน์ มหาสันทนะ
: 17/03/2020 ประกาศเลื่อนการจัดงาน ISH2020
: 17/03/2020 สรุปกิจกรรมประจำปี 2562
: 17/03/2020 รายชื่อคณะกรรมการบริหาร สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย วาระที่ 21 พ.ศ. 2563-2565
: 09/03/2020 ประกาศเลื่อน "การจัดงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 56 “Hematology 2020: Pearls and Pitfalls”
: 16/01/2020 โลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 18
: 15/01/2020 Interhospital Hematology Conference ครั้งที่ 1/2563
: 08/01/2019 MM day 2020 Plasma Cell Disorders 2019
: 24/12/2019 TLSG newsletter 2/2562 เมษายน-มิถุนายน 2562
: 19/03/2020 งานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 56
: 29/11/2019  2020 KSH International Conference & 61st Annual Meeting
: 21/11/2019 กำหนดการประชุม refresher course 1-2 กุมภาพันธ์ 2563
: 15/11/2019 TLSG newsletter 1/2562 มกราคม-มีนาคม 2562
: 08/10/2019 Interhospital Hematology Conference
: 24/10/2019 การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ปี 2563
: 11/10/2019 TLSG Newsletter 3/61
: 05/09/2019 “รางวัลโลหิตแพทย์ดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2563
: 02/09/2019 การประชุมวิชาการ 13th TLSG Educational Course เรื่อง “Update in Lymphoma” ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2562
: 02/08/2019 Inter-Hospital Conference Pediatric Hematology/Oncology
: 27/08/2019 โลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 17
: 27/08/2019 การประชุมวิชาการโลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่ 15
: 20/08/2019 interhospital Hematology Conference
: 09/08/2019 โปรแกรมทัศนศึกษา: ปีนัง-เก็นติ้งไฮแลนด์-กัวลาลัมเปอร์
: 11/07/2019 การประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 55
: 20/06/2019 TLSG Newsletter 3/61
: 03/06/2019 Highlights of Past EHA (HOPE) Asia 2019 August 23-25, 2019, Kolkata, India
: 24/04/2019  Inter-Hospital Conference สาขา Pediatric Hematology/Oncology 
: 09/04/2019 SATELLITE SYMPOSIUM: 54TH THAI SOCIETY OF HEMATOLOGY ANNUAL MEETING – EXTRACORPOREAL PHOTOPHERESIS (ECP) IN GRAFT VS HOST DISEASE (GvHD
: 06/04/2019 เชิญร่วมงานมุทิตาจิตเนื่องในวาระครบรอบ 84 ปี ของ ศ.คลีนิค พญ.บุญสม ชัยมงคล
: 12/02/2019 การประชุมวิชาการ 14th CU-ASH
: 23/01/2019 โครงการอบรมสัญจรให้ความรู้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในส่วนภูมิภาค - พื้นที่ภาคใต้ 
: 29/01/2018 Imatinib as a Paradigm of Targeted Therapies
: 14/12/2018 งานโลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 16 “มะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันรักษาได้”
: 14/12/2018 54th Annual Meeting of Thai Society of Hematology  7th TSH International Symposium (TSH-IS 2019)
: 29/11/2018 การประชุม Inter-Hospital Conference สาขา Pediatric Hematology/Oncology ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
: 26/11/2018 Lymphoma Newsletter 2/61
: 13/11/2018 Interhospital Hematology Conference
: 06/11/2018 the 2019 Highlights of ASH in Asia-Pacific
: 04/09/2018 วันหลอดเลือดอุดตันโลก วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 โซนบี อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกณ์
: 25/09/2018 การประชุม Inter-Hospital Conference สาขา Pediatric Hematology/Oncology ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
: 31/08/2018 InterhospitalHematology Conference
: 03/08/2018 12th Educational Course for Hematology Trainees
: 15/06/2018 Lymphoma Newsletter 1/2561
: 21/07/2018 ประชุมวิชาการ 29 ปี ปลูกถ่ายไขกระดูกรามาธิบดี The 5th Ramathibodi Stem Cell Transplantation Conference
: 25/05/2018 PRESENTATION SLIDES The 6th TSH International Symposium  “The Next Frontiers in Myeloid Disorders”
: 24/04/2017 Lymphoma Newsletter 4/2560
: 24/04/2018 Lymphoma Newsletter 3/2560
: 07/09/2018 3rd Intensive Review in Pediatric Hematology/Oncology 
: 26/02/2018 Interhospital Hematology Conference
: 12/12/2017 13th Refresher Course for Hematologists
: 08/12/2017 Thai Myeloma Working Group Educational Day 2017 “Myeloma Day” วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560
: 16/02/2018 งานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52
: 16/12/2017 โลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 15
: 24/11/2017 2nd Thai-Lao Joint Hematology Meeting
: 08/11/2017 Lymphoma Newsletter 2/2560
: 03/11/2017 Interhospital Hematology Conference
: 14/10/2017 "ลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ ป้องกันก่อนจะเกิดอันตราย"
: 10/08/2017 Lymphoma Newsletter 1/2560
: 21/09/2017 โปรแกรมทัศนศึกษาจังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา UPDATE 21/9/2017
: 20/07/2017 ISTH Workshop on Hemostasis 2017
: 21/09/2017 งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 51 Update 21/9/2017
: 19/05/2017  Interhospital Hematology Conference 
: 03/04/2017 จุลสารโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง 2/2559
: 03/04/2017 จุลสารโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง 1/2559
: 22/02/2017 ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์แนวทางการรักษาโรค 2560
: 10/02/2017 Interhospital Hematology Conference 
: 23/02/2017 อบรมระยะสั้นโลหิตวิทยา ครั้งที่ 12  โดย สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: 10/02/2017 Interhospital Hematology Conference
: 01/05/2017 ประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50 “New Horizons in Hematology”
: 28/12/2016 Haemophilia Day for Kids 2016
: 12/01/2017 BRIDGING THE GAP 2017 (BTG 2017)
: 18/11/2016 Interhospital Hematology Conference
: 28/07/2016 ขอเชิญเข้าร่วม Interhospital Hematology Conference
: 05/07/2016 TLSG news letter  
: 29/12/2015 ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย สมัครกรรมการบริหารสมาคม
: 01/12/2015 ประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่48 Blood Disorders: Quest for Cure
: 24/11/2015 ขอเรียนเชิญสมาชิกชมรมโรคมะเร็งเด็กแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงาน Inter-Hospotal Conference สาขา Pediatric Hematology/Oncology ครั้งที่ 2
: 16/09/2015 ขอเชิญร่วมงาน WORLD THROMBOSIS DAY "วันหลอดเลือดอุดตันโลก"
: 28/08/2015 โลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 7 "รู้จัก รู้ทัน เข้าใจ ฮีโมฟีเลีย"
: 28/08/2015   การประชุมวิชาการโลหิตวิทยาสัญจรครั้งที่ 11
: 18/08/2015 interhospital Hematology Conference
: 19/08/2015 ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการโลหิตวิทยาเชียงใหม่ Chiang Mai Hematology Conference [CHC] 2015 From the evidence to experience sharing โรงแรมอีสติน ตัน เชียงใหม่
: 10/08/2015 ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วม Interhospital Hematology Conference
: 05/08/2015 การประชุมวิชาการกลางปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 เรื่อง“Managing Difficult Cases in Hematology”
: 13/07/2015 ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการโลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่ 11???????? 11 
: 12/08/2015 โลหิตวิทยาพบประชาชนครั้งที่ 7 เรื่อง "รู้จัก รู้ทัน เข้าใจ ฮีโมฟีเลีย"
: 29/06/2015 หนังสือแนวทางการรักษาโรคโลหิตวิทยา เล่น 1 และ เล่ม 2
: 22/06/2015 9th LYMPHOMA EDUCATIONAL COURSE “New Frontiers in Lymphoma”
: 02/05/2015 ภาพงานประชุม 4th TSH International Symposium "Palliative Care: Wisdom of the East" 
: 23/04/2015 ??????????????    Interhospital Hematology Conference
: 07/04/2015 ขอเชิญร่วมงาน Life Live with Love Hemophilia Day 17th วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ
: 25/03/2015 ขอเรียนเชิญสมาชิกชมรมโรคมะเร็งเด็กแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงาน Inter-Hospital Conference สาขา Pediatric Hematology/Oncology ครั้งที่ 4 
: 15/03/2015 การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 46 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย "Hematology and Beyond: Toward a Healthier World" และ The 4thTSH International Symposium “Palliative Care: Wisdom of the East”
: 28/02/2015 ภาพงานประชุม 2015 Highlights of ASH in Asia
: 17/02/2014 ข่าวปะชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ โครงการ การวินิจฉัยและจัดทำทะเบียนผู้ป่วยโรคเกล็ดเลือดต่ำ และมีขนาดใหญ่ 
: 10/01/2015 ตารางอบรมระยะสั้นโลหิตวิทยา Theme: Common blood disorders for internists: How we treat ณ ห้องประชุมพรหมทัตตเวที (312/2) อาคาร อปร ชั้น 3
: 07/01/2014 ขอเรียนเชิญสมาชิกชมรมโรคมะเร็งเด็กแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงาน  Inter-Hospital Conference Pediatric Hematology/Oncology 
: 13/12/2014 ภาพงานประชุมโลหิตวิทยาพบประชาชนครั้งที่ 6 
: 08/12/2014 ขอเชิญร่วมงาน โลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 6 เรื่อง "อัมพาต อัมพกษ์ ป้องกันและรักษาหายขาดได้"
: 14/11/2014 Program Schedule 2015 Highlights of ASH® in Asia  
: 14/11/2014 Registration Form for Thai 2015 Highlights of ASH® in Asia  
: 12/11/2014 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Interhospital Hematology Conference
: 29/10/2014 ภาพงานประชุม The 3rd ASEAN Federation of Hematology Congress
: 03/10/2014 การภาวนา เพื่ออุทิศกุศลแด่ผู้ล่วงลับ อันเป็นที่รัก
: 28/10/2014 ขอเชิญเสนอโครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง
: 24/09/2014 วันหลอดเลือดอุดตันโลก  13  ตุลาคม  
: 10/09/2014 Inter-Hospital Conference Pediatric Hematology/Oncology ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
: 16/08/2014 การอบรมระยะสั้น Lymphoma Education ครั้งที่ 8                                                                Problematic Cases in Lymphomas: Lessons Learned
: 24/08/2014 ภาพ การประชุมวิชาการโลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่ 10 
: 26/08/2014 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ Chiang Mai Hematology Conference 2014 
: 28/07/2014 8th Educational Course for Hematology Trainees  
: 31/07/2014 หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับงาน AFH2014
: 20/06/2014 8thEducational Course for Hematology Trainees 
: 17/06/2014 ขอเรียนเชิญแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุม Inter-Hospital Conference Pediatric Hematology/Oncology
: 05/05/2014 tsh-is bangkok 2014  The 3rd TSH International Symposium "Lymphomas : East Meets West"
: 14/05/2014 ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจร่วมประชุม Interhospital Hematology Conference  
: 28/04/2014 ประมวลภาพงาน  80  ปีมงคลวาร ศาสตร์ตารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วินัย  สุวัตถี
: 02/03/2014 กำหนดการงานมุฑิตาจิต ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วินัย  สุวัตถี
: 03/03/2014   ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ ร่างแนวทางการรักษาโรคทางโลหิตวิทยา (Recommendation for diagnosis and treatment of hematologic diseases)ปี 2557
: 03/03/2014 XXXV World Congress of the International Society of Hematology
: 19/02/2014 Interhospital Hematology Conference
: 19/01/2014 ภาพบรรยากาศงานประชุม 10th Refresher Course for Hematologists  
: 06/01/2014 การอบรม  Practical point in palliative care for hematologic patients 
: 14/12/2013 ภาพงานโลหิตพบประชาชนครั้งที่4 บอกลาธาลัสซีเมีย
: 22/11/2013 กำหนดการงานประชุม 10th Refresher Course for Hematologists  
: 21/11/2013 กำหนดการ งานประชุมวิชาการประจำปี 2557
: 14/11/2013 งานประชุมวิชาการกลางปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44
: 02/10/2013 Joint meeting Myanmar  and Thai Hematology
: 02/10/2013 ตารางการประชุมวิชาการกลางปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44   Theme “Hematology: Current Practices and Trends”   
: 24/09/2013 งานแถลงข่าวการจัดงานประชุม  THE 3rd ASEAN  FEDERATION OF HEMATOBER 23-25,2014, BANGKOK,THAILAND 
: 24/09/2013 พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2556
: 31/08/2013 ภาพบรรยากาศ การประชุมวิชาการ โลหิตสัญจรครั้งที่ 9  Hematology  for General Practitioners
: 20/08/2013 งานประชุมวิชาการ Intensive Review in Childhood Cancer
: 07/08/2013 Interhospital Hematology Comference วันศุกร์ที่  16 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น.
: 12/07/2013 ขอเชิญร่วมงานประชุม The 1st World Congress on Controversies in Myeloma (COMy) ระหว่างวันที่  January 23-25, 2014, Bangkok
: 12/07/2013 ขอเชิญร่วมงานประชุม AUBH2013 (August 30-31, 2013)‏
: 06/07/2013 การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 Educational Course for Hematology Trainees
: 02/07/2013 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุม  Inter-Hospital Conference Pediatric Hematology Oncology
: 01/07/2013 ขอเชิญร่วมงาน ประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 44 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย 
: 26/06/2013 รูปภาพผู้สำเร็จการฝึกอบรมเพื่อหนังสืออนุมัติ  และ  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ (ประจำปี 2556)
: 24/05/2013   ภาพงานประชุม The 2nd TSH International Symposium:Thrombosis & Hemostasis
: 10/05/2013 ขอเชิญร่วมงาน HEALTHCARE BEYOND BOUNDARIES: ASEAN INITIATIVE การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 52 
: 10/05/2013 ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจร่วมประชุม  Interhospital Hematology  Conference 
: 24/04/2013 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุม  Inter-Hospital Conference Pediatric Hematology Oncology
: 27/03/2013   The 2nd TSH International Symposium:Thrombosis & Hemostasis
: 27/03/2013 ภาพการประชุมวิชาการประจำปี ครั้ที่ 43 วันที่ 17 - 20 มีนาคม 2556 
: 26/01/2013 กำหนดการงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 43 "New Frontiers and Paradigm in Hematologic Diseases"
: 28/01/2013 ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อเพื่อเสนอผลงานวิจัย (oral / poster presentation)
: 28/01/2013 Interhospital  Hematology Conference
: 26/01/2013 ขอเชิญเข้ารับการอบรมระยะสั้น เรื่อง "เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขประยุกต์" ครั้งที่ 4
: 26/01/2013 ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง "7+1 วิชาชีพก้าวไกลนำพาสู่ AEC"
: 22/01/2013 ประมวลภาพวันงาน 9th Refresher Course for Hematologist
: 20/01/2013 Inter-Hospital Conference Pediatric Hematology Oncology
: 15/12/2012 ภาพวันงาน โลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 3 
: 05/12/2012 ขอเชิญร่วมงาน โลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 3 วันที่ 15 ธันวาคา 2555 เวลา 9.00 - 12.00 
: 03/12/2012 กำหนดการงาน  9th Refresher Course 19-20 มกราคม 2556 
: 17/11/2012 ภาพวันงานประชุม ACTO2012  The 3rd  Meeting of Asian Cellular Therapy Organization
: 22/11/2012 ภาพวันงานประชุมวิชาการกลางปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42
: 15/10/2012 สิริมงคลวาร 80 ปี  ศ.เกียรติคุณ พญ.ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา วันที่ 15 ตุลาคม 2555
: 02/10/2012 The 3rd  Meeting of Asian Cellular Therapy Organization
: 02/10/2012     กำหนดการการประชุมวิชาการกลางปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42
: 27/09/2012   ขอเรียนเชิญร่วมแสดงมุฑิตาจิต  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  แพทย์หญิงภัทรพร  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา
: 05/09/2012 งานโลหิตสัญจร 18-19 สค. 55  โรงแรม เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว กาญจนบุรี
: 27/08/2012 ประชุมวิชาการกลางปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “Hematologic Disorders: From Conventional towards Innovative Therapy” วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่
: 20/08/2012 6th Educational Course for Hematology Trainee 28-29 กรกฎาคม 2555  เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี
: 24/08/2012 ขอเรียนเชิญ  แพทย์ประจำบ้าน,แพทย์ประจำบ้านต่อยอด, อาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ....
: 18/07/2012 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติการแพทย์และการสาธารณสุข
: 14/06/2012 ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งที่ ๕๑  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: 06/06/2012 ฝ่าย วิชาการ สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการ โลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่ 8
: 01/07/2012 กิจกรรม Educational Course:
: 22/05/2012 รูปงาน ลดช่องว่างการรักษา เพิ่มคุณค่าใช้ชีวิต
: 22/05/2012 ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจร่วมประชุม Interhospital Hematology Conference ครั้งที่ 4/2555
: 17/05/2012 Beating Blood Clots (BBC) in Cancer Agenda
: 11/05/2012 รูปงาน GVHD Symposium : The State of the Art
: 27/03/2012 The Thai Society of Hematology and MSD (Thailand) Ltd.
: 23/03/2012 ประกาศผลการเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย วาระที่ 17 (พ.ศ. 2555-2557)
: 12/03/2012 ภาพงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 41 "Controversies in Hematology" 12-15 มีนาคม 2555 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
: 28/02/2012 รายนามผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย วาระที่ 17 พ.ศ.2555-2557
: 17/01/2012 ภาพงาน ครั้งที่ 8 Refresher Course for Hematologists สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
: 27/12/2010 ภาพงานมุฑิตาจิต ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงสุดสาคร ตู้จินดา
: 05/01/2012 กำหนดการเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการบริหารสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย วาระที่ 17 พ.ศ. 2555 -2557
: 01/12/2011 ภาพงานประชุมวิชาการครั้งที่ 40 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
: 21/11/2011 Due to the current flooding situation in Bangkok and nearby provinces, the Thai Society of Hematology has to postpone the GVHD Symposium, January 7-8, 2012.  
: 27/12/2011 ขอเรียนเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต
: 20/09/2011 ภาพงานประชุมโลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 2
: 06/09/2011 ภาพงานการประชุมวิชาการ โลหิตสัญจร ครั้งที่ 7
: 12/07/2011 ภาพงานประชุมวิชาการครั้งที่ 5 Educational Course for Hematology Trainees
: 22/03/2011 งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 39 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
: 20/01/2011 งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 Refresher Course of Hematologists
: 21/12/2010 สเต็มเซลล์รักษาได้ทุกโรคจริงหรือ
: 21/12/2010 ประชุมวิชาการโลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่ 6
: 21/12/2010 ภาพการประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่่ 38 วันที่27-28 ตุลาคม 2553
: 20/12/2010 ประชุมวิชาการ APBMT 29-30 ตุลาคม 2553
: 16/01/2010 งานประชุม Refresher Course for Hematologist 16-17 มกราคม 2553 ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี
: 10/05/2010 ภาพงานประชุมวิชาการประจำปี 2553 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมแลนมาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
: 17/07/2010 ภาพงาน Educational Course for Hematologist Trainees วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมเทวะมันตร์ทรา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี
: 11/01/2010 ภาพงานมุทิตาจิต ศ.เกียรติคุณ พญ.ถนอมศรี ศรีชัยกุล วันที่ 11 ม.ค.53
: 17/07/2010 Educational Course for Trainees 
: 30/08/2010 โลหิตวิทยาสัญจร จังหวัดอุดรธานี
: 07/09/2010 ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังและซักถามในการเสวนาเรื่อง "สเต็มเซลล์ รักษาได้ทุกโรคจริงหรือ" เสาร์ที่ 18 กันยายน 2553 เวลา 09.00-12.00 น.
: 01/10/2010 การประชุมกลางปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย  และ Asia-Pacific Blood and Bone Marrow  Transplantation 2010 (APBMT 2010)
: 01/09/2010 On behalf of the Asia Pacific Blood and Marrow Transplantation Group and the Thai Society of Hematology, we have a great pleasure to invite you to attend the 15th Congress of Asia Pacific Blood and Marrow Transplantation (APBMT2010)

ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977