HOME    :    ABOUT US    :    SITEMAP    :    CONTACT US
  ข่าวและปฏิทินกิจกรรม

  สำหรับสมาชิก

------------------------------------------------------

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02 716-5977
ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญเสนอโครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การภาวนา เพื่ออุทิศกุศลแด่ผู้ล่วงลับ อันเป็นที่รัก
วันที่ 4-7 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์โรงเรียนนาคประสิทธิ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันหลอดเลือดอุดตันโลก  13  ตุลาคม  
WORLD THROMBOSIS DAY  OCTOBER 13
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inter-Hospital Conference Pediatric Hematology/Oncology ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 12.00-16.30 น.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ Chiang Mai Hematology Conference 2014 
วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาพ การประชุมวิชาการโลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่ 10 
วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสุรินทร์-สมพร โอสถานุเคราะห์ โรงพยาบาลลำปาง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การอบรมระยะสั้น Lymphoma Education ครั้งที่ 8            ...
ณ รร.นารายฮิลล์ จ.ลพบุรี วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับงาน AFH2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8th Educational Course for Hematology Trainees  
โรงแรมแคนทารี จ.พระนครศรีอยุธยา  วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2557
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8thEducational Course for Hematology Trainees 
วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2557, โรงแรมแคนทารี่ อยุธยาจังหวัดอยุธยา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หน้า :  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15 
Copyright © 2010
The Thai Society of Hematology.