วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.10 No.2 April - June 2000


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2543

00 ปก-สารบัญ

01 บรรณาธิการแถลง

02 Techinques for human platelet alloantigens antibodies testing [บทบรรณาธิการ]

03 การวินิจฉัยก่อนคลอดของโรค Homozygous beta-thalassemia โดยการวิเคราะห์ชนิดของ Fetal Hb ด้วย automated HPLC

04 ความปลอดภัยของการเจาะเก็บโลหิตของตนเองเพื่อใช้สำหรับการผ่าตัดในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีแนวโน้มความเสี่ยงสูง

05 ประสิทธิกาพของ Lyophilized cryoprecipatate ในการรักษาอาการเลือดกำเดาของผู้ป่วยโรควอนวิลลิแบรนด์

06 การศึกษาแอนติบอดีต่อเกร็ดเลือดในผู้ป่วยที่มีปัญหาเกร็ดเลือดต่ำ

07 Pulmonary hypertension in hemophiliac HIV positive patient receiving long term prothrombin complex concentrate therapy: Report of a case and review literature [รายงานผู้ป่วย]

08 Acute myeloid leukemia (AML) ในผู้ป่วยสูงอายุ [บทความฟื้นวิชา]

09 Waldenstrom's Macroglobulinemia [บทความฟื้นวิชา]

10 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 [ปกิณกะ]

11 The national blood centre ISO 9002 certification [speacial reviews]

12 ย่อวารสาร

13 CME credit