วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.9 No.3 July - September 1999


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2542

00 ปกและสารบัญ

01 บรรณาธิการแถลง

02 Q.A. in national blood program [บทบรรณาธิการ]

03 การทดสอบความชำนาญในการตรวจกรองหาแอนติบอดีของห้องปฎิบัติการธนาคารเลือดของโรงพยาบาลระดับต่างๆ พ.ศ. 2537-2540

04 The risk of HIV infection and safe donor recruitment and retention program in Chiangrai

05 การรักษาภาวะเกร็ดเลือดต่ำในไข้เลือดออกด้วย Corticosteroid

06 Reticulocyte analysis by Coulter Gen S

07 ความรู้เกี่ยวกับธาลัสซีเมียชนิดอัลฟา

08 Case report: Multiple myeolma presenting with amyloid arthropathy

09 ภาวะความดันโลหิตสูง ชัก และเลือดออกในสมอง ภายหลังการได้รับเลือด ในผู้ปวยเด็กธาลัสซีเมีย: รายงานผู้ป่วย 1 ราย

10 Hypotension and bedside leukocyte reduction filters [บทความพิเศษ]

11 ถาม-ตอบ

12 ย่อวารสาร

13 ขอเชิญประชุมใหญ่วิชาการ ประจำปี 2543 [ปกิณกะ]

14 การใช้เลือดและส่วนประกอบของเลือดที่เหมาะสม [ปกิณกะ]