วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.7 No.2 April - June 1997


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2540

00 ปกและสารบัญ

01 บรรณาธิการแถลง

02 Direct antiglobulin test ในทารกไทยแรกคลอด

03 ประสิทธิภาพของชุดกรองชุดเดียวต่อการกรองเม็ดเลือดขาวออกจาก Packed red cell สองถุง

04 การประเมินคุณภาพการตรวจสเมียร์เลือดมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมฟ์โฟบลาสท์

05 Pseudo-Mixed lineage leukemia [Subject reivew]

06 Direct antiglobulin test [บทบรรณาธิการ]

07 ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อายุ 33 ปี ตั้งครรภ์ ปวดหลังและเกร็ดเลือดต่ำ [บทวิจารณ์ผู้ป่วย]

08 คุณภาพของคนไทย [ปกิณกะ]

09 แผนพัฒนาแนวทางการให้บริการโลหิตที่ปลอดภัยและบริหารจัดการธนาคารเลือดที่มีประสิทธิภาพ

10 บทคัดย่อการประชุมใหญ่วิชาการประจำปีสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

11 The First Asia-pacific conference on donor recruitment and donor retention

12 ย่อวารสาร

13 ถาม-ตอบ