วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.6 No.2 April - June 1996


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2539

00 ปกและสารบัญ

01 บรรณาธิการแถลง

02 การคงผู้บริจาคโลหิต (Donor Retention) [บทบรรณาธิการ]

03 Prenatal diagnosis in thalassemia [บทบรรณาธิการ]

04 Donor satisfaction survey as strategic retention goal at National Blood Centre, Thai Red Cross Society

05 การศึกษาระดับ Zinc Protoporphyrin (ZPP) ในชายไทยปกติ

06 ความสัมพันธ์ของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีกับการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์

07 ฮีโมโกลบิน E ในสตรีตั้งครรภ์ที่มีโลหิตจาง ที่โรงพยาบาลแม่และเด็กเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

08 Red cell antibody pattern in Thai pregnant woman

09 การวินิจฉัยทารกในครรภ์ที่เสี่ยงต่อโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในโรงพยาบาลรามาธิบดี: จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

10 ย่อวารสาร

11 ซีดในผู้ป่วยหญิงสูงอายุ [ปรัศนีย์ประจำฉบับ]

12 ถาม-ตอบ