วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.5 No.4 October - December 1995


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2538

00 ปกและสารบัญ

01 บรรณาธิการแถลง

02 I system [บทบรรณาธิการ]

03 Non-Hodgkin's Lymphoma [บทบรรณาธิการ]

04 ผลการรักษาผู้ป่วย Non-Hodgkin's Lymphoma ด้วยยาเคมีบำบัด CHOP ในขนาดลดลง

05 Comparative study of antibodt detection between antibody screening tests and crossmatching

06 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับโคเลสเตอรอลกับการแข็งตัวของเลือดระดับไฟบริโนเจนในเลือดและการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือด

07 Anti-I autoimmune hemolytic anemia [บทวิจารณ์ผู้ป่วย]

08 A nine-year old patient with polonged fever and hepatomegaly [บทวิจารณ์ผู้ป่วย]

09 Hematologic Abnormalities in patients with HIV infection [บทความฟื้นวิชา]

10 การไปศึกษาดูงานบริการโลหิตที่ประเทศออสเตรีย [บทความพิเศษ]

11 ย่อวารสาร

12 ปรัศนีย์ประจำฉบับ

13 ชมรมผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง [ปกิณกะ]

14 กำหนดการประชุมใหญ่ประจำปี 2539

15 ดัชนีผู้แต่ง