วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.5 No.2 April - June 1995


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2538

00 ปกและสารบัญ

01 บรรณาธิการแถลง

02 โรคโลหิตจางอะพลาสติคภายหลังการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ [บทบรรณาธิการ]

03 สารทดแทนโลหิต [บทบรรณาธิการ]

04 Peripheral blood stem cell apheresis ที่ธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

05 อุบัตืการ สาเหตุ และ การรักษาโรคไขกระดูกฝ่อภายหลังการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบในเด็ก

06 ระดับ alanine aminotransferase (ALT) ในผู้บริจาคโลหิต

07 Normal values of CD4 T-Lymphocytes in Thais using cytosphere method

08 การผ่าตัดในผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย เอ ที่มีสารต้านแฟคเตอร์สูง [บทวิจารย์ผู้ป่วย]

09 Prognostic factors in aggressive non-Hodgkin's lymphoma [บทความฟื้นวิชา]

10 ย่อวารสาร

11 ปรัศนีย์ประจำฉบับ

12 ปกิณกะ

13 การประชุมวิขาการประจำปี 2538 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

14 ถาม-ตอบ