วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.4 No.3 July - September 1994


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2537

00 ปกและสารบัญ

01 บรรณาธิการแถลง

02 หมู่โลหิต: มีเพื่ออะไร

03 Peripheral blood stem cell transplantation

04 การใช้ donor self exclusion ในการคัดกรองผู้บริจาคโลหิคที่ติดเชื้อโรงที่ถ่ายทอดได้ในจังหวัดเชียงราย

05 ความชุกของแอนติเจนส่วนผิวของเขื้อไวรัสตับอักเสบชนืดบี ในกลุ่มผู่บริจาคโลหิตที่มีประวัติเสี่ยงต่อการติดโรคทางเพศสัมพันธ์

06 ผลการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวลิมโฟบลาสชนิดเฉียบพลันในผู้ป่วยเด็กที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

07 ชนิดของ ALL ตามเกณฑ์ FAB และอิมมูโนฟีโนไทพ์ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์

08 ธาลัสซีเมียและฮีโมฟีเลียกับธนาคารเลือด [บทความพิเศษ]

09 The highlights from the workshop on leucocyte depletion blood components: present trends and the future [บทความฟื้นวิชา]

10 Fungal infection in hematologic diseases [บทความฟื้นวิชา]

11 European blood problems: The current blood situation in Europe [ปกิณกะ]

12 ย่อวารสาร

13 ถาม-ตอบ