ข่าวและกิจกรรม

Joint meeting Myanmar  and Thai Hematology

Joint  Myanmar - Thai Hematology  meeting

 

september 28 - 29,2013

 

Sedona Hotel, Yangon, Myanmar

 

สามารถ  Download เพิ่มเติมได้ที่ 

https://skydrive.live.com/redir?resid=BA09E441A41F49B0!444&authkey=!ANjOYsED1rXbkkk


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977