ข่าวและกิจกรรม

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2556

 

สามารถ Download  รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ื  link ด้านล่าง

https://skydrive.live.com/redir?resid=BA09E441A41F49B0!377&authkey=!AEbcAOCJOb6QizU


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977