ข่าวและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การประชุมวิชาการ โลหิตสัญจรครั้งที่ 9  Hematology  for General Practitioners

สามารถ Download file ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://skydrive.live.com/?lc=1033&mkt=en-US#cid=BA09E441A41F49B0&id=BA09E441A41F49B0%21207