ข่าวและกิจกรรม

  The 2nd TSH International Symposium:Thrombosis & Hemostasis

สามารถ Download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977