ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง "7+1 วิชาชีพก้าวไกลนำพาสู่ AEC"