ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมงาน โลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 3 วันที่ 15 ธันวาคา 2555 เวลา 9.00 - 12.00