ข่าวและกิจกรรม

ภาพงาน ครั้งที่ 8 Refresher Course for Hematologists สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 8 Refresher Course for Hematologists

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

14-15 มกราคม 2555

ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี