ข่าวและกิจกรรม

ภาพงานมุฑิตาจิต ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงสุดสาคร ตู้จินดา

90 ปี มงคลวาร

"ชีวิตเปี่ยมสุข และมีคุณค่า"

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงสุดสาคร ตู้จินดา

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554