ข่าวและกิจกรรม

ภาพงานประชุมโลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 2

งานประชุมโลหิตวิทยาพบประชาชนครั้งที่ 2

การเสวนาเรื่อง

"มะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคร้ายที่รักษาหายขาดได้"