ข่าวและกิจกรรม

ภาพงานการประชุมวิชาการ โลหิตสัญจร ครั้งที่ 7

การประชุมวิชาการ

โลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่ 7

Hematology for General Practitioners

วันที่ 3 กันยายน 2554

ณ โรงแรมทอแสงโขงเจียม จ.อุบลราชธานี


Speaker


ภาพในงานการประชุม


กิจกรรมในงาน