ข่าวและกิจกรรม

ภาพงานประชุมวิชาการครั้งที่ 5 Educational Course for Hematology Trainees

ภาพงานประชุมวิชาการครั้งที่ 5 Educational Course for Hematology Trainees

ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฏาคม 2554

บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม

 

ผู้บรรยาย

บรรยากาศการประชุม

ภาพกิจกรรมต่างๆ