ข่าวและกิจกรรม

Guideline for diagnosis and treatment

Avaliable Guildine 

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง 2022 (2022/12/8) Click

ภาวะโลหิตจาง 2019 Click

โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย 2019 Click

(คู่มือแพทย์) การใช้โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตอย่างเหมาะสม 2023 Click

แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันในผู้ใหญ่ 2566 Click

 

หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการวินิจฉัยและรักษา
โรคเลือดออกง่าย และหลอดเลือดอุดตัน ปี 2566
โดยคณะอนุกรรมการ Thrombosis & Hemostasis ของสมาคมฯ
ได้ทำการปรับปรุงแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน
และเหมาะสมแก่การใช้รักษาผู้ป่วยในประเทศไทย

สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977