ข่าวและกิจกรรม

งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 39 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 39 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

"Advances in Hematology"

วันที่ 7-10 มีนาคม 2554

ณ เวิลด์บอลล์รูม เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนซันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ผู้บรรยาย

ภาพบรรยากาศภายในงาน

บริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุม