ข่าวและกิจกรรม

งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 Refresher Course of Hematologists

งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 Refresher Course of Hematologists

วันที่ 15 -16 มกราคม 2554 ณ โรงแรม เดอะ ซายน์ พัทยา

ผู้บรรยาย วันที่ 15 มกราคม 2554

ภาพบรรยากาศภายในงาน วันที่ 15 มกราคม 2554

งานคืนสู่เหย้าชาวโลหิตวิทยา วันที่ 15 มกราคม 2554

ผู้บรรยาย วันที่ 16 มกราคม 2554

ภาพบรรยากาศภายในงาน วันที่ 16 มกราคม 2554