ข่าวและกิจกรรม

ประชุมวิชาการโลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่ 6

ประชุมวิชาการโลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่ 6 28 สิงหาคม 2553

 

ภาพเปิดงานและผู้บรรยาย

 

ภาพบรรยากาศ