ข่าวและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปี สลท. 13-16 กันยายน 2563  

อนุสนธิจากการเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 56 ของสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
ที่มีสาเหตุมาจากภาวะโรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สมาคมฯ ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดงานใหม่ ที่จะมีขึ้นใน วันที่ 13-16 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง

 

การประชุมครั้งนี้ สมาคมฯ มีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการประชุมตามมาตรการเว้นระยะห่างของผู้เข้าร่วมประชุม ที่รัฐได้กำหนดไว้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ด้วยการจัดให้เป็นการประชุมผสม (Hybrid meeting) ระหว่าง การเข้าร่วมประชุมในสถานที่จัดงานจริง (Real meeting) และการเข้าร่วมประชุมเสมือน (Virtual meeting) ผ่านระบบ Zoom webinar
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมประชุมแบบใด โดยจะต้องลงทะเบียนและแจ้งให้สมาคมฯ ทราบล่วงหน้า เพื่อสำรองที่นั่ง สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในสถานที่จัดงานซึ่งจำกัดเพียง 150 ที่นั่งเท่านั้น ส่วนที่เหลือจะต้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom webinar

 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกรอกใบลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในเอกสาร  โดยไม่ลืมระบุรูปแบบการเข้าร่วม และที่อยู่อีเมล เพื่อสมาคมฯ จะได้ส่งลิงค์ และรหัส login สำหรับเข้าฟังการบรรยายแบบ Virtual meeting ไปให้

 

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสามารถฟังเทปการบรรยายย้อนหลังได้ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2563  และจะได้รับเอกสารพร้อมกระเป๋าการประชุมตามปกติ

 

อนึ่ง สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและชำระเงินมาก่อนหน้านี้แล้ว กรุณากรอกใบลงทะเบียนอีกครั้งเพื่อระบุรูปแบบการเข้าร่วมประชุม และที่อยู่อีเมล ให้แก่ทางสมาคมฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02 716-5977

 

Download Corner

กำหนดการประชุม

ใบลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977