ข่าวและกิจกรรม

ประกาศเลื่อน "การจัดงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 56 “Hematology 2020: Pearls and Pitfalls”

 
<คลิ๊กภาพด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร>

ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977