ข่าวและกิจกรรม

ประชุมวิชาการ APBMT 29-30 ตุลาคม 2553

ประชุมวิชาการ APBMT 29-30 ตค 53

 

พิธีเปิด

 

ผู้บรรยาย

 

บรรยากาศภายในงาน