ข่าวและกิจกรรม

งานประชุม Refresher Course for Hematologist 16-17 มกราคม 2553 ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

งานประชุม Refresher Course for Hematologist
16-17 มกราคม 2553
ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี