ข่าวและกิจกรรม


54th Annual Meeting of Thai Society of Hematology  7th TSH International Symposium (TSH-IS 2019)

May 1-4, 2019,   Centara Grand at Central World, Bangkok

Download corner

Program (10/12/2018)

ใบแสดงความจำนงขอออกบูธ และสนับสนุนกิจกรรม

ใบลงทะเบียน