ข่าวและกิจกรรม

54th Annual Meeting of Thai Society of Hematology  7th TSH International Symposium (TSH-IS 2019)

May 1-4, 2019,   Centara Grand at Central World, Bangkok

Download corner

Program งานประจำปี Update 14/03/2019

Program TSH-IS Update14/03/2019

ใบแสดงความจำนงขอออกบูธ และสนับสนุนกิจกรรม

ใบลงทะเบียน