ข่าวและกิจกรรม

วันหลอดเลือดอุดตันโลก วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 โซนบี อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกณ์