ข่าวและกิจกรรม

ภาพงาน Educational Course for Hematologist Trainees วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมเทวะมันตร์ทรา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพงาน Educational Course for Hematologist Trainees
วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2553
ณ โรงแรมเทวะมันตร์ทรา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี