ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์แนวทางการรักษาโรค 2560

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ร่างแนวทางการรักษาโรค 2560

โดยสมาชิกสมาคมสามารถแสดงร่วมประชาพิจารณ์โดย ลิ้งค์ (เฉพาะสมาชิกสมาคม)

หมายเหตุ หากสมาชิกลืมรหัสผ่านสามารถสอบถามได้ผ่านทาง sommaphun.t@tsh.or.th ค่ะ