ข่าวและกิจกรรม

ประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50 “New Horizons in Hematology”

Download ตารางการประชุม <-----Click

Download ใบลงทะเบียน<------ Click

Download ใบลงทะเบียน (MS word version)<------ Click

Download Abstract submission form <----- Click

Download Abstract submission form  (MS Word version) <----- Click

Download ใบจำนงขอออกบูธและสนับสนุนกิจกรรม<---- Click