ข่าวและกิจกรรม

โลหิตวิทยาสัญจร จังหวัดอุดรธานี

โลหิตวิทยาสัญจร จังหวัดอุดรธานี

          สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมโลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่6 ในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมนาข่าบุรี จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ให้แพทย์ทั่วไปในต่างจังหวัดได้ทบทวนความรู้ทางโลหิตวิทยาและมะเร็ง และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ในการประชุมนี้มีแพทย์จากประเทศเพื่อนบ้านคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่งเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก นับเป็นความสำเร็จและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในภาคอิสานและประเทศลาวอย่างมาก