ข่าวและกิจกรรม

การประชุมวิชาการกลางปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 เรื่อง“Managing Difficult Cases in Hematology”

 

กำหนดการงานกลางปี + ทัศนศึกษา 

ใบจอง บูธ - Symposiumn งานกลางปี 5-6 พ.ย. 58E

ใบลงทะเบียน - Mid-Year Meeting (Ubon ปี 2558)E