ข่าวและกิจกรรม

การประชุมวิชาการกลางปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 เรื่อง“Managing Difficult Cases in Hematology”

 

กำหนดการงานกลางปี + ทัศนศึกษา 

ใบจอง บูธ - Symposiumn งานกลางปี 5-6 พ.ย. 58E

ใบลงทะเบียน - Mid-Year Meeting (Ubon ปี 2558)E

 


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977