ข่าวและกิจกรรม

โลหิตวิทยาพบประชาชนครั้งที่ 7 เรื่อง "รู้จัก รู้ทัน เข้าใจ ฮีโมฟีเลีย"