ข่าวและกิจกรรม

ภาพงานประชุม The 3rd ASEAN Federation of Hematology Congress

สามารถรับชมภาพทั้งหมดได้ที่  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152503041062621.1073741849.172089632620&type=3


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977