ข่าวและกิจกรรม

การภาวนา เพื่ออุทิศกุศลแด่ผู้ล่วงลับ อันเป็นที่รัก

http://thaipog.net/news_detail.php?i=32bb90e8976aab5298d5da10fe66f21d