ข่าวและกิจกรรม

ภาพงานโลหิตพบประชาชนครั้งที่4 บอกลาธาลัสซีเมีย