ข่าวและกิจกรรม


ภาพงานโลหิตพบประชาชนครั้งที่4 บอกลาธาลัสซีเมีย